مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 786

ویژگی ها و کاربرد

خواص فیزیکی و شیمیایی عالی، براقیت بسیار خوب، پوشش های رویه تعمیراتی خودرو و قطعات خودرو

مشخصات فنی

درخواست این محصول