مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 762

ویژگی ها و کاربرد

خواص پایداری عالی، خواص مکانیکی خوب، مقاوم به انواع سوخت، پوشش های رویه و بیس کوت تعمیراتی خودرو و صنایع حمل و نقل

مشخصات فنی

درخواست این محصول