مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 716

ویژگی ها و کاربرد

خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خوب، براقیت بالا، پوشش های رویه تعمیراتی خودرو

مشخصات فنی

درخواست این محصول