مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 710

ویژگی ها و کاربرد

خواص مکانیکی خوب، سازگار با نیتروسلولز، رنگ های ترافیک، پوشش های صنعتی مات و نیمه براق

مشخصات فنی

درخواست این محصول