مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 753

ویژگی ها و کاربرد

پایداری عالی، مقاومت شیمیایی و مکانیکی عالی، پوشش های رویه تعمیراتی خودرو و قطعات خودرو

مشخصات فنی

درخواست این محصول