مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 736

ویژگی ها و کاربرد

پایداری عالی، مقاومت شیمیایی بسیار خوب، پوشش های رویه تعمیراتی خودرو

مشخصات فنی

درخواست این محصول