مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 709

ویژگی ها و کاربرد

خواص مکانیکی خوب، سازگار با نیتروسلولز، آتسری زینک ریچ تک جزئی، رنگ های ترافیک و سطوح بتنی

مشخصات فنی

درخواست این محصول