مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 711

ویژگی ها و کاربرد

سختی عالی، ترافیک سریع خشک و سطوح بتنی

مشخصات فنی

درخواست این محصول