تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

ترکیب سه عامل مهم دانش، تجربه و امکانات تحقیقاتی در واحد R&D موجب گشته تا شرکت پلی رزین همواره با نوآوری و پدیدآوری محصولات جدید، در عرصه صنعت رزین سازی به عنوان یک واحد فعال و پیشتاز معرفی گردد.
تلاش متخصصین پلیمر در واحد تحقیق و توسعه با بهره گیری از دانش روز دنیا و نیز تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، ضمن تنوع بخشیدن به محصولات و تامین نیاز صنایع رنگ سازی کشور، موجب تضمین و ارتقاء کیفیت این محصولات در سطح استانداردهای بین المللی گشته و زمینه صادرات آنها را فراهم نموده است.