مشخصات فنی محصول

کد رزینSPE 435

ویژگی ها و کاربرد

سازگاری خوب با انواع CAB، مناسب جهت بیس کوت های OEM و تعمیراتی بودن اثر منفی بر پیگمنت های فلزی و پرلسنت

مشخصات فنی

درخواست این محصول