مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 788

ویژگی ها و کاربرد

براقیت، خواص مکانیکی و پایداری خوب، پوشش های رویه تعمیراتی خودرو و پوشش های صنعتی

مشخصات فنی

درخواست این محصول