مشخصات فنی محصول

کد رزینAC 701

ویژگی ها و کاربرد

بسیار سریع خشک، مقاومت شیمیایی و رطوبتی بسیار خوب، پوشش های صنعتی، آستری تعمیراتی خودرو

مشخصات فنی

درخواست این محصول