پلی استر اشباع مایعپلی استر اشباع مایع

رزین های پلی استر از واکنش استری شدن پلی اسیدها با پلی الکل ها تشکیل می شوند. خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار خوبی از خود نشان می دهند و در ترکیب با سخت کننده هایی از قبیل ایزوسیانات ها و آمینو رزین ها تشکیل فیلم می دهند. رزین های تولید شده دارای درصدهای متفاوتی از OH بوده و به طور کلی در مقایسه با رزین های آلکید کوتاه روغن، رزین هایی با سختی، انعطاف پذیری، مقاومت مکانیکی و شیمیایی، رطوبتی و نوری، عدم زردگرایی فوق العاده و چسبندگی خوب ایجاد می نماید. رزین های پلی استر اشباع مایع مناسب جهت صنایع خودرو، کویل، قوطی و صنایع دیگر بوده و با توجه به نوع رزین و موارد مصرف قابلیت اعمال بر روی سطوح فلزی، گالوانیزه، آلومینیوم، پلاستیک و چوب را دارا می باشند. کد شناسایی این گروه از رزین ها با کد SPE و سری 400 مشخص می گردد.

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 23 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 SPE 438 هیدروکسیل پلی استر
20
3 - S1/BG 70 2500 - 5000 اطلاعات بیشتر
2 SPE 483 هیدروکسیل پلی استر
3
3 - S2/BG 60 500 - 1000 اطلاعات بیشتر
3 SPE 436 هیدروکسیل پلی استر
6
3 - X / MPA / BGAc 70 1900 - 3800 اطلاعات بیشتر
4 SPE 476 هیدروکسیل پلی استر
20
3 - DAA/S2 60 3000 - 4000 اطلاعات بیشتر
5 SPE 489 پلی اُل
3
4 6.5 ± 0.4 ≥ 97 2500 - 6000 اطلاعات بیشتر
6 SPE 479 هیدروکسیل پلی استر
5
3 - DAA / S2 50 1000 - 4000 اطلاعات بیشتر
7 SPE 442 هیدروکسیل پلی استر
15
3 ُS2/S3/MPA/BG 66 1500 - 2000 اطلاعات بیشتر
8 SPE 479 هیدروکسیل پلی استر
5
3 - S2/BG 50 1000 - 4000 اطلاعات بیشتر
9 SPE 480 هیدروکسیل پلی استر
8
3 - DAA / S2 60 6000 - 13000 اطلاعات بیشتر
10 SPE 481 هیدروکسیل پلی استر
10
3 - S2/BG 60 7000 - 14000 اطلاعات بیشتر
11 SPE 482 هیدروکسیل پلی استر
2
3 - S2/BG 60 4500 - 6500 اطلاعات بیشتر
12 SPE 465 هیدروکسیل پلی استر
10
3 - S1/IB 65 2000 - 3000 اطلاعات بیشتر
13 SPE 478 هیدروکسیل پلی استر
12
3 - X 70 2300 - 3100 اطلاعات بیشتر
14 SPE 438 هیدروکسیل پلی استر
20
3 - X 65 700 - 1300 اطلاعات بیشتر
15 SPE 466 هیدروکسیل پلی استر
10
3 - S1/IB 65 1000 - 1800 اطلاعات بیشتر
16 SPE 467 هیدروکسیل پلی استر
10
3 - S1/IB 65 1000 - 2000 اطلاعات بیشتر
17 SPE 476 هیدروکسیل پلی استر
20
3 - S1/IB 65 3000 - 4000 اطلاعات بیشتر
18 SPE 480 هیدروکسیل پلی استر
8
3 - MPA/S2 60 1600 - 3400 اطلاعات بیشتر
19 SPE 435 هیدروکسیل پلی استر
6
3 - X 70 2500 - 5000 اطلاعات بیشتر
20 SPE 488 پلی اُل
5
4 6.7 ± 0.4 ≥ 97 2000 - 3000 اطلاعات بیشتر