مشخصات فنی محصول

کد رزینSPE 467

ویژگی ها و کاربرد

جهت آستری های اتومبیلی OEM، با مقاومت و چیپینگ عالی، مقاومت over bake عالی و چسبندگی عالی به CED

مشخصات فنی

درخواست این محصول