مشخصات فنی محصول

کد رزینSPE 436

ویژگی ها و کاربرد

جهت انواع رنگ های بیس کوت تعمیراتی اتومبیلی( متالیک، پرلسنت و غیرمتالیک) و انواع بیس کوت OEM دو پوشش غیرمتالیک، سازگاری عالی با انواع CABs

مشخصات فنی

درخواست این محصول