مشخصات فنی محصول

کد رزینSPE 442
  • دسته بندی
  • نوع رزین پلی استر اشباعهیدروکسیل پلی استر
  • عدد اسیدی15
  • اندیس رنگ گاردنر3
  • فرم تحویلُS2/S3/MPA/BG 66
  • ویسکوزیته در 25 ℉C1500-2000

ویژگی ها و کاربرد

درخواست این محصول

سایر رزین های هم گروه