مشخصات فنی محصول

کد رزینPOLYCOAT PCR 951
  • دسته بندی
  • نوع رزین جامدپخش شونده با TGIC
  • نسبت93 / 7
  • برنامه زمان پخت 10 / 200
  • عدد اسیدی30 - 37
  • اندیس رنگ گاردنر3
  • زمان ژل شدن340
  • Tg62
  • ویسکوزیته در 200 ℉C4000 - 6500

ویژگی ها و کاربرد

مشخصات فنی

درخواست این محصول

سایر رزین های هم گروه